Reklamacije

Reklamacije

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@kkpartizanshop.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu  reklamacije@kkpartizanshop.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

- Kupac ima pravo da u roku od 14 dana odustane od kupovine/ugovora i u tom slučaju kupcu će se vratiti novac od kupovine uplatom na račun kupca, kao i troškovi isporuke. Kupac će u istom procesu artikal vratiti na adrsu kupca preko Kurirske službe. 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu reklamacije@kkpartizanshop.rs
 

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine saglasni ste sa uslovima reklamacije.

Ukoliko bilo kakve primedbe, žalbe, prigovore ili slično možete nam se uvek obratiti na email adresu:  reklamacije@kkpartizanshop.rs